socialiniai įgūdžiai

Mokymasis būti draugišku yra svarbus asmeniniam ir profesiniam gyvenimui: žmogus yra socialinė būtybė ir turi susieti, kad išliktų ir sėkmingai gyventų. Mūsų kasdieniame gyvenime ryšiai, kuriuos mes sukūrėme su kitais žmonėmis, gali būti veiksmingi, produktyvūs ir pasiekti savo tikslą patenkinamai, arba, priešingai, gali sukelti painiavą ir būti neveiksmingi. Yra daug žmonių, kuri

Skaityti Daugiau

Įspūdingi metodai padeda tobulinti pasitikėjimą, pagrindinį socialinį įgūdį gerbti jūsų teises ir gerbti kitų teises. Galbūt, jei jums paaiškinsiu kasdienę situaciją, kuri atsitiko mums visiems, geriau suprasite, kad ji tarnautų gyvenime, kad būtų įtikinama: „Jūs sutinkate mokėti prekybos centruose ir esate skubotas. Staiga kažkas nusišyla

Skaityti Daugiau

Konfliktai ir (arba) šeimos problemos yra labai dažni ir pasižymi ypatingomis savybėmis. Kita vertus, santykiai tarp šalių palaikomi ilgą laiką. Konfliktas yra situacija, kai dvi ar daugiau šalių suvokiamos arba išreiškiamos nesuderinamos. Jie gali atsirasti įvairiose mūsų kasdienio gyvenimo vietose įprastu būdu ir, jei jie tvarkomi teisingai, jie gali tapti teigiami, kad pasiektų pokyčius ir naujus ryšių būdus. Jie taip pat sukuria

Skaityti Daugiau

Pagrindiniai komunikacijos stiliai yra pasyvūs, atkaklūs ir agresyvūs, pripažįstami, kad tvirtumas yra tinkamiausias asmeniniams santykiams užmegzti ir bendrauti. Bendravimas yra žmogaus, kurio sugebėjimai vystosi ir tobulėja, gebėjimas, o taip pat ir poreikis. Su juo perduodame informaciją, susijusią su mūsų emocijomis, lūkesčiais, jausmais, duomenimis, nuomonėmis ir kt. Bendravimas pad

Skaityti Daugiau

Pasyvų bendravimą valdo žmonės, kurie paprastai negali išreikšti savo minčių ar požiūrių dėl baimės, kad kiti susiduria su kitais. Paprastai jie nelaikomi tinkamais priimti sprendimus ar nuomones. Tai yra labai neefektyvus ir netinkamas bendravimo būdas, nes asmuo negali nustatyti savo poreikių. Kartais pasyv

Skaityti Daugiau

Proaktyvūs žmonės yra tie, kurie numato pasekmes, riziką ir galimybes. Be to, jie siekia numatyti ir pakeisti numatomą įvykių eigą. Tai reiškia, kad jie nenusprendžia laukti, kol įvykiai įvyks, kad veiktų, todėl prisiima atsakomybę už įvykius. 11 Aktyvios asmenybės žmonių bruožai Kai tik tiksliai žinome, ką reiškia aktyvus žmogus, pateikiame pagrindines savybes ar savybes: 1. Ieškokite įvairių veiks

Skaityti Daugiau

Tarpasmeninis intelektas yra žmonių gebėjimas susieti ir bendrauti su aplinkiniais. Tai vienas iš aštuonių daugelio intelektų, kuriuos savo teorijoje sukūrė Amerikos psichologas Howard Gardner. Ši klasifikacija pertrauka su vieninga intelekto samprata. Nuo to momento matematinis pobūdis ar akademinė sėkmė nustoja būti vieninteliu intelektu ir kitomis talentų formomis, susijusiomis su savo jausmais, asmeniniais santykiais, sportu ir kitais kontekstais, kuriuose studentas juda. būk žmogus Tar

Skaityti Daugiau

Agresija - tai socialinė sąveika, dažnai žalinga, skirta kenkti kitam asmeniui. Tai gali įvykti pasipriešinimo metu arba be provokacijos. Žmogaus agresija gali būti klasifikuojama kaip tiesioginė ir netiesioginė agresija, o pirmąją būdinga fizinė ar žodinė elgsena, kuria siekiama pakenkti žmogui, pastarajai būdingas elgesys, nukreiptas į asmens ar grupės socialinių santykių pažeidimą. Beveik visos gyvūnų rū

Skaityti Daugiau

Konfliktų sprendimo dinamika kelia situacijas, kuriose atsiranda konfliktas arba jo tikslas yra konflikto dalies, pvz., Skirtingų grupės narių bendravimo, analizė ir / ar sprendimas, skatinant empatiją peržiūrėti konfliktą kitaip ir tt Šios dinamikos yra plačiai naudojamos švietimo sektoriuje, dirbant su vaikais ir paaugliais. Jie suprant

Skaityti Daugiau

Sąvoka „ socialinė įtaka“ reiškia asmens sprendimų, nuomonių ar požiūrių pasikeitimą, kad jie būtų veikiami kitų asmenų sprendimų, nuomonių ir požiūrių atžvilgiu. Socialinės psichologijos studentams nuo XX a. Dėmesio buvo skiriamas socialinio poveikio procesas. Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metu įvykdyti žiaurumai sukėlė susirūpinimą dėl galimo poveikio žmonėms, ypač kalbant apie įsakymų laikymąsi ir grupių schemų laikymąsi. Yra keletas tiriamų reiškinių, kurie yra

Skaityti Daugiau

Prasmingas bendravimas - gebėjimas gerbti kitus ir būti gerbiamas kitiems, remiantis verbaline, neverbaline kalba ir požiūriu. Aiškus apibrėžimas: „išreikšti savo nuomonę, skonį, norus ar reikalauti savo teisių, gerbiant kitų teises.“ Svarbu sukurti tvirtą bendravimą, nes matysite teigiamą poveikį jūsų fizinei ir emocinei sveikatai. Keletas jo privalumų

Skaityti Daugiau

Emocinis šantažas , Emocinis manipuliavimas ar psichologinis manipuliavimas vyksta tada, kai manipuliacinis asmuo linkęs įtikinti kitus daryti tai, kas jai yra patogesnė nei kitiems. Emociniai manipuliatoriai naudingi kitų sąskaita. Naudojamas psichikos iškraipymas ir emocinis išnaudojimas, siekiant nukentėjusio asmens sąskaita imtis galios, kontrolės, naudos ir (arba) privilegijų. Svarbu atsk

Skaityti Daugiau

Šiame straipsnyje paaiškinsiu, kaip įtikinti ką nors, ar tai būtų moteris, vyras, klientas, tėvai, vaikai ir apskritai bet kuris asmuo. Šio įgūdžio kūrimas padės jums tiek savo profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime, nes tai leis jums daryti įtaką kitiems žmonėms. Įtikinant asmenį apie tai, ką manote, kad jis priimtų naują įsitikinimą arba atnaujintų savo žinias apie jau egzistuojančias idėjas. Ne visi žmonės priims jūsų

Skaityti Daugiau

Žmonės, turintys emocinį intelektą, turi įgūdžių, susijusių su jų emocijų ir jausmų, ir kitų, suvokimu, valdymu ir reguliavimu. Dalis šių įgūdžių gali būti sukonfigūruoti genetiškai, tačiau dauguma jų gali būti išmokti per gyvenimą, nuo vaikystės iki pilnametystės. Kaip sužinoti, ar turite emocinį intelektą? Čia aš palieku jums dešimt įgū

Skaityti Daugiau

Pagrindinių ir svarbiausių socialinių įgūdžių tipų - vaikų ir suaugusiųjų - plėtra yra vienas iš svarbiausių aspektų siekiant pilno gyvenimo. Kai kurios svarbiausios jos funkcijos: kurti santykius, išlaikyti savigarbą, sumažinti stresą ar atlygį. Jūs galite turėti aukšto lygio bet kokios rūšies žvalgybos duomenis, nors jei nežinote, kaip susieti su žmonėmis, turėsite kliūčių, kurios kartais bus neįveikiamos. Kaip studentas turėsite turėti g

Skaityti Daugiau

Altruizmas yra principas ar praktika rūpintis kitų gerove. Tai tradicinė daugelio kultūrų dorybė ir centrinė kelių religijų samprata. Žodį prancūzų filosofas Aguste Comte sukūrė kaip altruizmą, kaip anoizmą. Jis buvo gautas iš italų kalbos žodžio altrui, kilusio iš lotynų kalbos variantų , o tai reiškia „kitus žmones“. Altruistiniai reiškiniai, ro

Skaityti Daugiau

Svarbiausios kalbos funkcijos - tai pasaulio nuorodų ir reprezentacijų atskleidimas, emocijų išreiškimas ir žmonių, su kuriais ji sąveikauja, reakcijos skatinimas. Šios funkcijos gali būti įtrauktos į komunikacinį procesą, kuriame viskas, kas perduodama, yra informacija tarp asmenų. Kaip socialinis reiškinys, kalba labai svarbi žmonių gyvenime. Koduotas būdas,

Skaityti Daugiau

Pasitikėjimo dinamika yra labai svarbi siekiant skatinti sanglaudą ir visų grupės narių dalyvavimą. Norėdami pradėti naudoti šias dinamikas, beveik svarbu, kad grupės nariai žinotų vieni kitus ir tarp jų egzistuotų tam tikras ryšys. Šią dinamiką galime naudoti tiek švietimo, tiek verslo ir visų tipų grupėse. Svarbu, kad mes prit

Skaityti Daugiau

Sinchroninis ryšys - tai procesas, kurio metu du ar daugiau dalykų realiu laiku dalijasi diskursu per terpę. Šioje koncepcijoje laikas, kuriuo nustatomas ryšys yra sinchroninis arba asinchroninis, yra laikas. Aiškiausi šio komunikato pavyzdžiai yra tie, kurie apima keletą žmonių toje pačioje vietoje. Pokalbis s

Skaityti Daugiau

Fizinis ryšių kontekstas reiškia kiekvieną iš apčiuopiamų ir suvokiamų elementų per jutiklius, kurie supa garsiakalbius, kai vyksta komunikacinis įvykis. Šie elementai tiesiogiai veikia tiek siuntėją, tiek gavėją, palengvindami ar apsunkindami pranešimo srautą. Žodis „kontekstas“ kilęs iš lotynų kalbos, kilęs iš žodžio contextus, o tai reiškia „kelių elementų sąjungą“. Tada galima teigti, kad fizinis komu

Skaityti Daugiau

Objektyvios obligacijos yra gilios ir ilgalaikės obligacijos, sujungiančios vieną asmenį su kita per erdvę ir laiką. Tai reiškinys, pasireiškiantis daugelyje svarbių žmogiškojo gyvenimo afektinių santykių. Laukas, kuriame labiausiai ištirtos emocinės obligacijos, yra santykiai tarp tėvų ir vaikų. Maži vaikai, būd

Skaityti Daugiau

Dauguma žmonių žino, kad mūsų elgesys išreiškia mūsų vidinę būseną ir yra teisus, tačiau jis taip pat veikia atvirkščiai; Jūsų kūno padėtis gali paveikti nuotaiką. Toliau aptarsiu 10 nežodinių kalbos gudrybių, su kuriais galite pagerinti savo veiklą, jaustis geriau ir turėti daugiau teigiamų minčių. Jei norite tęsti mokymąsi

Skaityti Daugiau

Žinant, kaip skaityti žmogaus akis - moteris ar žmogus - gali būti didelis privalumas. Ypač akių dalis, mokiniai, ne tik padeda leisti šviesai vidiniams receptoriams, bet jie taip pat gali pabrėžti, kad jis eina per mūsų protą. Dažnai sakoma, kad akys "yra sielos langas" ir kad jie gali daug pasakyti apie asmenį. Tiek daug ak

Skaityti Daugiau

Mokymasis pasakyti „ne“ be kaltės jausmas suteiks jums daug naudos keliose jūsų gyvenimo srityse. Jei norėsite atsisakyti bendravimo, turėsite mažiau streso, jei atsisakysite reklamų pasiūlymų ir daugiau laiko, jei atmesite paskyrimus ar galimus susitikimus. Jei turite beveik priverstinį poreikį prašyti kitų pritarimo, taip pat gali būti sunku atmesti prašymus. Galų gale, sakyda

Skaityti Daugiau

Veiksmingas asmeninis bendravimas organizacijose ir įmonėse yra labai svarbus norint pasiekti tikslus ir plėtoti asmeninius santykius - sudėtingiausi gyvenimo iššūkiai, pvz., Reikšmingi socialiniai santykiai (motina / tėvas-vaikai, šeima, pora, darbas ir kt.). arba jūsų profesinės karjeros pažanga reikalauja teisingo ryšio tvarkymo. Nesvarbu, ar

Skaityti Daugiau

Socialinė psichologija yra disciplina, kuri yra atsakinga už moksliškai tiriant kitų žmonių buvimą (realią ar įsivaizduotą) individo mintimis, elgesiu ir emocijomis. Tai viena svarbiausių taikomųjų psichologijos sričių. Pagrindinė socialinės psichologijos prielaida yra ta, kad dalį žmogaus elgesio reguliuoja tam tikros socialinės normos. Tai gali būti ir t

Skaityti Daugiau

Jei dabar jūs turėjote susitikti su naujais žmonėmis , siekdami naujų draugų, kaip tai padarytumėte? O kokias strategijas naudosite, kad palaikytumėte šiuos santykius laikui bėgant? Galbūt per šiuos klausimus jūs supratote, kad esate neįgiję, kad neturite įgūdžių susitikti su žmonėmis ir netgi praktikuodami kurdami naujus santykius ir, svarbiausia, juos išlaikyti. Arba jūs galėjote su

Skaityti Daugiau

Priklausomybė yra bendravimo stilius, per kurį žmogus gali ginti savo teises, išreikšti savo nuomonę ir būti gerbiamas, nesiekiant jokio agresyvumo. Ši sąvoka paprastai naudojama tokiose srityse kaip socialinių įgūdžių lavinimas arba emocinis intelektas. Remiantis tokiomis sritimis kaip psichologija ir psichiatrija, pasitikėjimas yra įgūdis, kurį galima išmokti ir išmokyti, o ne įgimta savybė, kurią turi tik tam tikri žmonės. Dėl šios priežasties ši

Skaityti Daugiau
$config[ads_cat_netboard] not found